Achtkarspelen
Ameland
Het Bildt
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadeel
Franekeradeel
De Friese Meren
Harlingen
Heerenveen
Kollumerland en Nieuwkruisland
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Littenseradeel
Menaldumadeel
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Terschelling
Tietjerksteradeel
Vlieland
Weststellingwerf